Zonnepanelen vergelijken

Groen-vinkje

  Vrijblijvend en gratis

Groen-vinkje

  Afhankelijk en objectief

Groen-vinkje

  Snel en gemakkelijk

Groen-vinkje

  Bespaar tot 40%

 

Vraag gratis en vrijblijvend offertes

Wp zonnepanelen

Om het vermogen van zonnepanelen weer te geven, maakt men gebruik van een meeteenheid, genaamd Wattpiek of Wp. Door op deze wijze te vermelden wat het vermogen is van een zonnepaneel, kunt u dit met andere zonnepanelen vergelijken om te bepalen welk type zonnepaneel u nodig hebt om een bepaald gewenste hoeveelheid aan stroom en elektriciteit te kunnen opwekken voor eigen gebruik in uw woning of bedrijfspand. Niet elk zonnepaneel genereert namelijk evenveel energie. Het is afhankelijk van veel verschillende factoren of een zonnepaneel juist is voor uw specifieke situatie, maar de mogelijkheid om duidelijk vast te stellen hoe hoog het vermogen is van elk individueel zonnepaneel helpt bij het bepalen hiervan.

 

wp zonnepanelen

Vastgestelde standaarden voor vermogen zonnepanelen wp

Om het Wattpiek of Wp vast te stellen voor een zonnepaneel, wordt gekeken naar verschillende elementen. Zo is de sterkte van het licht belangrijk, waarbij een eenheid van 1000W per m2 wordt gehanteerd. Hierbij wordt dus een totale hoeveelheid aan opgevangen zonne-energie omgerekend in uren waarin de volle zon schijnt op een oppervlakte van m2. Bij volle zon kunt u rekenen op 1000W per m2. Ook is de richting waarin het invallende licht valt een bepalende factor, naast het lichtspectrum en de temperatuur.

Omrekenen naar kWh

Het vermogen van een zonnepaneel wordt omgerekend naar het kiloWattuur dat aan bruikbare energie kan worden omgezet. Zo kunt u vaststellen hoeveel vermogen de zonnepanelen dienen op te wekken, om aan de jaarlijkse energiebehoefte voor uw huishouden te kunnen voldoen. Uiteraard zijn hier opnieuw tal van externe factoren werkzaam die de daadwerkelijke opbrengst zullen beïnvloeden. Gemiddeld heeft men voor Nederland vastgesteld dat 1 Wattpiek een opbrengst kan geven van ongeveer 0,85 kWh op jaarbasis. Afhankelijk van waar u geografisch gezien woonachtig bent, zal dit hoger of lager kunnen uitvallen. Als u dit wilt omrekenen van vermogen, aangegeven in Wattpiek, naar kiloWattuur, krijgt u bijvoorbeeld bij een zonnepaneel met een vermogen van 250 Wp een opbrengst van 213 kWh per jaar. Afhankelijk van een dergelijke berekening kunt u vaststellen hoeveel zonnepanelen, met afmeting zonnepaneel 250 Wp, u nodig zult hebben om een bepaald totaal aantal KiloWattuur te behalen.

Op zoek naar zonnepanelen?

Bent u op zoek naar zonnepanelen? Vraag nu gratis en vrijblijvend offertes bij onze zonnepanelen specialisten

Keuze uit verschillende zonnepanelen wp

Wanneer u gaat zoeken voor zonnepanelen met een geschikt vermogen, kunt u kiezen uit tal van verschillende typen. Zo zijn er zonnepanelen 400 Wp, zonnepanelen 350 Wp, maar eveneens kunt u besluiten dat een 50 Wp zonnepaneel of 600 Wp zonnepanelen u eerder bij het gewenste rendement gaan brengen. Wilt u helemaal groots uitpakken, dan kunt u zelfs kiezen voor zonnepanelen 1000 Wp. Vaak hebt u dan gelijk minder zonnepanelen nodig, omdat deze meer vermogen per zonnepaneel kunnen opwekken. Uiteraard kunt u er een uitdaging van maken om gelijk te zoeken naar zonnepanelen hoogste Wp mogelijk. Al hoeft dit niet altijd direct nodig te zijn, aangezien het gemiddelde aan Wattpiek dat voor zonnepanelen wordt gebruikt doorgaans rond de 250 Wp ligt.

 

400 wp zonnepanelen

Kosten zonnepanelen per wp

Het hangt er maar net vanaf hoeveel zonnepanelen u nodig hebt, hoe duur de aanschaf ervan zal worden. Enkele omgevingsfactoren bepalen hoe de panelen geplaatst kunnen worden en of hier extra kosten bij komen, om de uiteindelijke opbrengst te kunnen optimaliseren. Daarbij komt dat er nog tal van bijkomstige onderdelen nodig zijn om de zonnepanelen succesvol te laten functioneren. Uiteraard betaalt u meer voor zonnepanelen die meer Wp aan vermogen hebben. Daarentegen zult u er ook meer energie mee kunnen opwekken, waardoor het zichzelf uiteindelijk terugbetaalt.

Bijkomstige kostenposten

Hoe hoger het aantal Wp aan vermogen, des te zwaarder en groter de panelen zijn. Mogelijk zijn er dan andere factoren waar eveneens naar gekeken moet worden, zoals het onderhoud van het dak. Deze moet de panelen wel goed kunnen dragen. Ook dit kan kosten met zich meebrengen. Daarbij komen bijkomstige kosten voor een goede omvormer die is afgestemd op het gevraagde aantal Wp aan vermogen dat het dient op te wekken. Zo blijkt maar weer dat u uwzelf vooraf goed moet informeren over alle bijzonderheden die erbij komen kijken, wanneer u op zoek bent naar de juiste zonnepanelen.

whattpiek zonnepanelen

Verschil tussen Wp en kWp

In het kort gezegd geeft Wp of Wattpiek het vermogen aan dat een zonnepaneel in staat stelt om energie op te wekken. KiloWattuur of kWh is daarentegen de uiteindelijke opbrengst aan stroom dat is opgewekt door de zonnepanelen in een bepaalde periode, bijvoorbeeld maandelijks of op jaarbasis. Er gaat 1000 Wp in 1 kiloWattuur. Wanneer u met 5 zonnepanelen een vermogen van 1.600 Wp kunt opwekken, dan hebt u een opbrengst bij een maximaal vermogen van 1,6 kWp. Wilt u dit omrekenen naar een jaaropbrengst, dan rekent u het aantal gedraaide uren waarop een maximaal vermogen is behaald per dag en vermenigvuldigt u dit met het aantal dagen in een jaar.

Berekening Wp aan vermogen naar kWh aan opbrengst

Dus wanneer u zonnepanelen op een dag 6 uur volop zouden draaien, behalen ze 1,6 keer 6 uur is 9,6 kWh. Voor 365 dagen komt u dan uiteindelijk op een jaaropbrengst van 3.504 kwh. Wanneer u een energiebehoefte hebt van 3.400 kWh, red u het zo mogelijk net aan om volledig in uw energiebehoefte te voldoen. Echter zal hierin enige speling optreden, waardoor de uiteindelijke verwachting zal moeten worden bijgesteld. Op deze wijze kunt u uitrekenen hoeveel zonnepanelen u nodig zult hebben om ruim het vooropgestelde eindresultaat aan opbrengst te kunnen behalen. Mogelijk hebt u in bovenstaande berekening voor een uitkomst die op meer zekerheid is gebaseerd, nog een extra zonnepaneel erbij nodig. Hierin kunt u financieel weer een overweging maken. Kiest u eerder voor iets minder zekerheid of besteed u liever bij aanvang meer voor extra zonnepanelen? De kosten zonnepanelen per Wp hangen dus helemaal af van de hoeveelheid aan zonnepanelen dat u nodig zult hebben.

invloed op zonnepanelen opbrengsten

Geen garanties in opbrengst

Ondanks dat zonnepanelen een bepaald standaard aan vermogen hebben voor een bepaalde hoeveelheid aan Wattpiek, wil dit nog niet zeggen dat u ook elk uur of in eenzelfde periode steeds dit maximaal aan vermogen ook behaalt. Er zijn altijd omstandigheden die ervoor kunnen zorgen dat de opbrengst beïnvloed wordt en lager kan uitvallen. Het is belangrijk hiervan goed op de hoogte te zijn, zodat u hierop kunt letten. Zowel tijdens de aanschaf als later in gebruik zullen deze factoren naar voren komen en invloed uitoefenen op de keuze van verschillende onderdelen of de manier waarop de zonnepanelen geplaatst kunnen worden. Zonnepanelen kunnen lang niet altijd hun volledige vermogen behalen.

invloed op zonnepanelen opbrengsten

Bepalende omstandigheden

Allereerst zal er gekeken moeten worden hoeveel zonlicht op de zonnepanelen valt om energie mee op te kunnen wekken. Wanneer het dak waarop de zonnepanelen staat in de schaduw staat, zal de opbrengst verlaagd uitvallen. Daarentegen kan de temperatuur van zonnepanelen die volop in de zon staan weer te hoog oplopen, zeker als er geen wind is die ze afkoelen. Ook dit is nadelig voor het vermogen om energie op te wekken. Factoren als hellingshoek van het dak of zonnepanelen op een plat dak, de windrichting en schaduwobjecten bepalen allemaal in eigen recht hoe hoog de uiteindelijke opbrengst zal zijn. Tevens dient u over een geschikte omvormer te beschikken. Zolang u al deze factoren in acht neemt, zult u met een groot vermogen aan Wp ook een goede opbrengstprijs zonnepanelen per kWh behalen.

Shares
Share This