Wellicht heeft u er al over gehoord of gelezen: in 2020 is de energiebelasting op elektriciteit verlaagd en die op gas verhoogd. Veel mensen vragen zich echter af hoe dit werkt. Zij merken niets van de energiebelasting en hebben er ook nog nooit een aanslag voor ontvangen, deze is namelijk gewoon verwerkt in de energieprijs die wordt betaald voor gas en stroom. Daarom leggen we hier uit wat de energiebelasting inhoudt, wat de prijsverandering voor huishoudens betekent en hoe dat uitpakt voor bezitters van zonnepanelen.

Uitleg energiebelasting

Energiebelasting zit verwerkt in de kostprijs van uw energie. Uw energieleverancier int dus eigenlijk deze belasting voor u en draagt deze ook weer af aan de Rijksoverheid. Uiteraard betalen alle Nederlandse consumenten hetzelfde tarief aan energiebelasting en leidt dit dus niet tot verschillen in de tarieven van energieleveranciers. De verschillen die u bij energie vergelijken tegenkomt zijn dus louter de verschillende tarieven van de leveranciers zelf.

De kostprijs van elektriciteit ligt voor consumenten in 2020 tussen de € 0,21 en € 0,25 per kWh. Dit is de bandbreedte waarop verschillende energieleveranciers hun elektriciteit aanbieden. Daar zitten dus al belastingen bij inbegrepen. Naast de energiebelasting zijn dit Opslag Duurzame Energie- en Klimaattransitie (ODE) en btw. Daar komen ook nog apart netbeheerkosten bij, waarop een energieleverancier ook geen invloed op heeft. Samen vormen deze posten al gauw driekwart van de energieprijs die u betaalt. Het restant is dus het tarief van de leverancier.

Heffingskorting op energiebelasting

Niet alleen de energiebelasting zit inbegrepen bij uw maandelijkse energiekosten, ook de heffingskorting op energie wordt hiermee verrekend. De zogeheten Vermindering Energiebelasting (VEB) is een korting op de jaarlijkse kosten voor elektriciteitsgebruik. In 2020 is deze verhoogd van (€ 311,62 (in 2019) tot € 527,17. Hierdoor zijn de eerste 1.000 kWh die u op jaarbasis verbruikt, feitelijk gratis. Het is zelfs zo dat als u minder elektriciteit gebruikt dan dat, u geld toe krijgt op uw stroomverbruik. Het gebruik van elektriciteit is namelijk een eerste levensbehoefte en dient dus toegankelijk te zijn, zo is de overheid van mening.

Energiebelasting en zonnepanelen

Als bezitter van zonnepanelen heeft u recht op evenveel heffingskorting vanwege uw energie-aansluiting, terwijl u minder energiebelasting betaalt, omdat u minder stroom afneemt van het net. Over de door u zelf opgewekte stroom betaalt u natuurlijk geen belasting. Dat geldt uitsluitend voor zonnepanelen die op uw eigen terrein staan en waarvan de stroom dus niet via het elektriciteitsnet wordt getransporteerd. Dat is ook een belangrijke overweging als u een andere vorm van duurzame energie overweegt. Als u (mede) eigenaar wordt van een windmolen of zonnepark, dat betaalt u over de daarmee verkregen stroom alle vaste heffingen die u ook over netstroom betaalt. Samen zijn deze heffingen goed voor driekwart van de prijs, dus het loont om duurzame energie op te wekken op eigen dak of terrein.