Zonnepanelen vergelijken

Groen-vinkje

  Vrijblijvend en gratis

Groen-vinkje

  Afhankelijk en objectief

Groen-vinkje

  Snel en gemakkelijk

Groen-vinkje

  Bespaar tot 40%

 

Vraag gratis en vrijblijvend offertes

vergunningen zonnepanelen

Heeft u een vergunning nodig voor zonnepanelen? In de meeste gevallen is het antwoord op deze vraag “nee”. U heeft pas een vergunning nodig indien:

  • Uw gebouw een monument is;
  • Er sprake is van een stads- of dorpsgezicht (een lichte omgevingsvergunning);
  • Uw zonnepanelen op een open trein wil vestigen(niet altijd).
  • Indien er bomen rond de zonnepanelen staan, en u wilt deze weg hebben, heeft u een kapvergunning nodig.

Onderstaand diagram kunt u gebruiken om te achterhalen of u een omgevingsvergunning nodig hebt. Beantwoordt elke vraag met “ja of “nee”

vergunning-nodig-voor-zonnepanelen

Wanneer heb ik geen vergunning nodig?

U hoeft geen omgevingsvergunning aan te vragen volgens de rijksoverheid als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

1.       De panelen worden op een dak geplaatst;

2.       De panelen zijn geïntegreerd met de omvormer. Als dat niet het geval is, dan moet de omvormer binnen het betreffende gebouw worden geplaatst;

3.       Als de panelen op een schuin dak komen, dan dient u rekening te houden met het volgende:

  • de panelen mogen niet uitsteken en moeten dus aan alle kanten binnen het dakvlak blijven;
  • de panelen moeten in of direct op het dakvlak worden geplaatst;
  • de hellingshoek van de panelen moeten hetzelfde zijn als die van het dakvlak waarop de panelen gemonteerd worden;

4.       Komen de zonnepanelen op een plat dak, dan moeten de panelen minstens zo ver van de dakrand verwijderd blijven als de hoogte van de panelen. Is de hoogte van de panelen bijvoorbeeld 50 centimeter, dan moet de afstand tot de dakrand(en) ook minimaal 50 centimeter zijn;

5.       Panelen mogen niet zonder vergunning geplaatst worden op een monument of in een door het Rijk aangewezen beschermd stads- of dorpsgezicht.

Op zoek naar zonnepanelen?

Bent u op zoek naar zonnepanelen? Vraag nu gratis en vrijblijvend offertes bij onze zonnepanelen specialisten

Regels voor het plaatsen van zonnepanelen

Naast de vergunning moet u ook rekening houden met de wetgeving en de buren. Het is niet verplicht om u te houden aan de planologische regels uit het bestemmingsplan en de eisen uit de gemeentelijke welstandsnota, maar u moet wel voldoen aan het Bouwbesluit (met betrekking tot o.a. veiligheid en gezondheid) en het burenrecht dat voortvloeit uit het Burgerlijk Wetboek. Dit houdt in dat u zelf verantwoordelijk bent dat uw huis of gebouw geschikt is voor het plaatsen van zonnepanelen.

Een ander belangrijk punt is dat u met de buren overlegt voordat u deze panelen gaat plaatsen. Het kan zijn dat er bepaalde ergernissen voortkomen door de zonnepanelen.

Wilt u meer informatie over de vergunning en zonnepanelen? Dit kunt u vinden in de brochure zonnepanelen en vergunningen van VROM brochure zonnepanelen en vergunningen van VROM.

Shares
Share This