Zonnepanelen vergelijken

Groen-vinkje

  Vrijblijvend en gratis

Groen-vinkje

  Afhankelijk en objectief

Groen-vinkje

  Snel en gemakkelijk

Groen-vinkje

  Bespaar tot 40%

 

Vraag gratis en vrijblijvend offertes

Zonne-energie Nederland

De hoeveelheid zonne-energie in Nederland welke per jaar neer straalt , is ongeveer 40 maal zo groot als het totale energiegebruik in Nederland. Als gevolg van bewolking bestaat de jaarlijkse instraling in Nederland voor circa 50 tot 60% uit diffuus licht (indirect licht), komend vanuit alle richtingen. De totale zon-instraling in Nederland op een horizontaal vlak bedraagt circa 1000 kWh per vierkante meter per jaar.

Rendement zonnepanelenzonne energie nederland

Huizen en gebouwen bieden veel mogelijkheden om met zonnestroom geheel of gedeeltelijk in hun eigen elektriciteitsbehoefte te voorzien. Zo hebben eengezinswoningen voldoende dakoppervlak om evenveel stroom op te wekken als ze in een jaar verbruiken.

Daarnaast zijn er mogelijkheden om passief gebruik te maken van zonne-energie, door middel van bouwkundige maatregelen zoals; zongericht bouwen, serres en glazen balkons.

Per jaar worden er steeds meer zonnepanelen geïnstalleerd, om zo zonne-energie in Nederland steeds groter en goedkoper te kunnen realiseren.

Op zoek naar zonnepanelen?

Bent u op zoek naar zonnepanelen? Vraag nu gratis en vrijblijvend offertes bij onze zonnepanelen specialisten

Zonne-energie Nederland meer dan genoeg

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, is de verdeling van zonne-energie over het aardoppervlak redelijk gelijkmatig. Het verschil in jaarlijks beschikbare energie tussen de Sahara en het noorden van Scandinavië is niet meer dan een factor drie. Nederland krijgt ongeveer 1000 kWh/m2 per jaar aan zonlicht, iets minder dan de helft van wat maximaal haalbaar is.

Het probleem is dan ook niet zo zeer het jaarlijkse aanbod, maar de grote verschillen tussen zomer en winter (factor 7-10). Vanwege dat verschil is het belangrijk dat de energie kan worden opgeslagen of dat een tweede energiebron beschikbaar is die de verschillen tussen vraag en Zonnepanelen aanbod kan opvangen.

Een paar getallen illustreren de wereldwijde potentie van zonne-energie. Per aardbewoner is gemiddeld continu ongeveer 10.000.000 watt (10 megawatt) aan zonnestraling beschikbaar.

Het huidige gemiddelde energiegebruik is 2.000 watt (2 kilowatt) per persoon, alle vormen van gebruik bij elkaar geteld. Per Nederlander is het gebruik 6 kilowatt.

Aantal zonuren in Nederland

Wereldwijde overvloed zonne-energie

Er is wereldwijd dus 5000 maal meer zonne-energie beschikbaar dan we nodig hebben. Dit getal zegt echter nog niet zoveel, want we kunnen onze landen niet vol leggen met zonne-energie installaties en bovendien is het rendement van de omzetting in bruikbare energie veel lager dan 100%. Niettemin is al door velen aannemelijk gemaakt dat zonne-energie een hoofdrol kan spelen in onze mondiale energievoorziening op de lange termijn. De kunst is om dat voor elkaar te krijgen tegen aanvaardbare kosten en met een hoge betrouwbaarheid.

Shares
Share This